تبلیغات
جــــــــــــــــــــورواجور جــــــــــــــــــــورواجور
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نویسنده: محمد علیزاده

  

() نظرات

 

تولدت مبارک

نویسنده: محمد علیزاده

 

امروز با شکوهترین روز هستیست روزی که آفریدگار تو را به جهان هدیه داد
و من میترسم به تو تبریکی بگویم که شایسته تو نباشد
به زمین خوش آمدی فرشته ی مهر و زیبایی تولدت مبارک

 

() نظرات

 

تــــــــــــــــــــــــــــــولد

نویسنده: محمد علیزاده

 

معصومه جان تولدت مبارک عــــــــــــــــــــــــــــــــزیزم


 

() نظرات